askerlik

 1. Han

  Dövizle Askerlik

  Dövizle Askerlik DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İŞLEMLERİ DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI 1. Yurt dışında yaşayan yükümlülerden dövizle askerlik hizmetinden yararlanacakların; a. Bakanlıkça verilecek olan uzaktan eğitimi tamamlamış olmaları, b. Türkiye...
 2. Han

  Bedelli Askerlik

  Bedelli Askerlik BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI 1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak, 2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı...
 3. Han

  Asker Alma Genel Müdürlüğü-Muvazzaflık Dönemi

  Muvazzaflık Dönemi YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY MUVAZZAFLIK DÖNEMİ İŞLEMLERİ GENEL ESASLAR 1. Yükümlülerin muvazzaflık hizmet süreleri Askerlik Kanunu’nda belirlenen süre kadardır. 2. Muvazzaflık hizmet süresi, sevk belgesinde yazılı olan sevk tarihi ile başlar ve terhis tarihinde sona...
 4. Han

  Asker Alma Genel Müdürlüğü-Sevk İşlemleri

  Sevk İşlemleri YEDEK SUBAY YEDEK ASTSUBAY ER VE ERBAŞLARIN SEVK İŞLEMLERİ 1. Sınıflandırılan yükümlüler Bakanlıkça belirlenen, celp ve sevk duyurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınır. 2. Yoklama kaçağı ve saklılardan; a. Erteleme hakkı bulunanlar yoklamaları yapılmadan...
 5. Han

  Asker Alma Genel Müdürlüğü-Sınıflandırma İşlemleri

  Asker Alma Genel Müdürlüğü-Sınıflandırma İşlemleri SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ İHTİYACIN TESPİTİ VE TAHSİSİ Genelkurmay Başkanlığınca, her yıl bir sonraki yılın Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er sayısı; sınıf, meslek, branş ve ihtisaslarını...
 6. Han

  Asker Alma Genel Müdürlüğü-Erken Sevk Talebi ve Tercihi

  Erken Sevk Talebi ve Tercihi YEDEK SUBAY/YEDEK ASTSUBAY ERKEN SEVK İŞLEMLERİ 1. Askere sevkleri herhangi bir sebeple ertelenmiş olanların erken sevk başvurusu yapabilmeleri için evvela celp ve sınıflandırma tarihlerine kadar ertelemesini yapan makamdan (yüksek lisans ve doktora eğitimi...
 7. Han

  Asker Alma Genel Müdürlüğü-Yoklama İşlemleri

  Yoklama İşlemleri YEDEK SUBAY/ASTSUBAY YOKLAMA İŞLEMLERİ YOKLAMA ESASLARI O yıl askerlik çağına girenlerle, bu doğumlularla işleme tabi olanların yoklamaları; 1 Ocak günü başlar ve o senenin 31 Aralık (dâhil) tarihine kadar devam eder. Yoklama; yükümlülerin kimlik, adres, nitelik, tahsil...
 8. Han

  Asker Alma Genel Müdürlüğü-Genel Esaslar

  Genel Esaslar GENEL ESASLAR Askerlik hizmeti, T.C. Anayasasının 72’nci maddesi uyarınca her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Askerlik hizmeti 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince düzenlenmiştir. Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Erbaş...
Üst
Alt