Han

En Güzel Edep Güzel Ahlaktir...!
Kullanıcı
Katılım
20 Ocak 2021
Mesajlar
7,620
Tepkime puanı
6,990
Puanları
0
Konum
Huzur🧿
Cinsiyet
Erkek

Muvazzaflık Dönemi


YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY MUVAZZAFLIK DÖNEMİ İŞLEMLERİ

GENEL ESASLAR

1. Yükümlülerin muvazzaflık hizmet süreleri Askerlik Kanunu’nda belirlenen süre kadardır.

2. Muvazzaflık hizmet süresi, sevk belgesinde yazılı olan sevk tarihi ile başlar ve terhis tarihinde sona erer.

3. Temel eğitim süresi, Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenir.

4. Yedek subay adayı ve yedek astsubay adaylarının kanuni mazeretlerine dayalı olarak;

a. Sınıf okulundan ayrı geçirilen süre, sınıf okulu toplam süresinin üçte birinden fazla olanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir. Bunlar mazeretlerinin bitimini takiben eğitimin verileceği ilk yedek subay ya da yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

B. Rahatsızlığı sebebiyle geçici terhis edilenlerden raporları bitiminde rahatsızlığının devam etmediği yapılan muayeneleri ile tespit edilenler eğitimin verileceği ilk yedek subay ya da yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir. Bunlardan eğitimin üçte birine katılmayanlara, ilgisine göre Askeralma Yönetmeliğinin 24’üncü maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi ya da 25’inci maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uygulanır.

C. Sınıfı görevini yapamaz raporu alanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir. İlgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yeniden sınıflandırılmalarını takiben eğitimin verileceği ilk yedek subay ya da yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir. Bunlardan eğitimin üçte birine katılmayanlara, ilgisine göre Askeralma Yönetmeliğinin 24’üncü maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi ya da 25’inci maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uygulanır.

ç. Bunlar yeni sınıf okulu eğitim döneminin tamamına katılır.

STATÜ DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1. Askerlik hizmetini yapmakta iken yedek subay ya da yedek astsubay olma hakkını veren öğrenim kurumlarından mezun olanların yedek subay ya da astsubay olarak statü değişikliği talepleri dikkate alınmaz. Bu durumdaki yükümlüler tabi oldukları statüde askerlik hizmetlerini tamamlar.

2. Yedek subay ya da astsubay olmaya engel hali olduğu silahaltına alınmadan önce anlaşılanların statü değişikliği Bakanlıkça, silahaltına alındıktan sonra anlaşılanların statü değişikliği ise ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır.

İZİN İŞLEMLERİ

1. Askerlik hizmetini yedek subay ve yedek astsubay olarak yerine getirmekte olanların izinleri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen sürelere göre oranlanarak verilir. Bunların hizmet sürelerinin uzatılması ya da kısaltılması halinde senelik planlı izin süreleri otuz günlük planlı izin süresi birimine, senelik mazeret izin süreleri on beş günlük senelik mazeret izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir. Kesirli günler bir yukarı tam sayıya tamamlanır.

2. Muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum yapan veya eşi ya da ikinci derece dâhil kan ya da kayın hısımlarından biri vefat eden erbaş ve erlere, talepleri üzerine her seferinde ilave on gün izin verilir.

3. Kanunun 28’inci maddesi hükmü uyarınca bu maddede yazılı izinlerin dışında afet ve acil durum olarak belirtilen hallerde izin vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olup verilecek bu izinlerin askerlik hizmetinden sayılıp sayılmayacağı Cumhurbaşkanınca tespit edilir.

4. Yedek subay ve yedek astsubay olarak askerlik hizmetini yerine getirmekte iken, statüsü er olarak değiştirilenlerin, yedek subay ya da yedek astsubay iken kullandıkları izinler, er statüsünde hak kazandıkları izinlerden düşülmez.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı
 
Üst
Alt