dünya dinleri

 1. Han

  Kimbanguizm - Kimbanguculuk

  Kimbanguculuk Zaireli Simon Kimbangu (S.Kimbangu 1889 Nkamba (çağımızda Mbunza-Ngungu) ' da doğdu.1951 ' de Elisabethville ( çağımızda Lubumbashi) ' de öldü) tarafından Zaire ' de (Kongo) kuruldu. Kimbanguizm “İsa ' nın Yeryüzü Kilisesi” adı ile da tanınır. Kimbanguculuk ; Hristiyanlık ' tan...
 2. Han

  Şomronimler -Samiriler -Samaritanism

  Şomronim, İbranice "S-M-R" fiil kökünden türemiş "görüp gözeten,bir şeyi dikkatle izleyen" manasına gelmektedir. Samirîler Yahudiliğe benzer bir dine inanmakla beraber Yahudiler tarafından Yahudi kabul edilmeyen bir topluluktur. Ve Farklı bir dini inanç olarak kabul edilirler. Özet olarak bilgi...
 3. Han

  Dürzilik ve Dürziler

  XI. Yüzyılda Suriye 'de ortaya çıkan bu akımın adını kurucularından Ebu Abdullah Muhammet bin İsmail Anustegin ed-Derezi ' den aldığı ileri sürülmektedir. Kimi araştırmacılar Dürziliği İslam 'ın Batini akımları arasında saymalarına karşın, Sünni şeriatıyla olduğu kadar Şii-Batini anlayış ile da...
 4. Han

  Evanjelizm

  Evanjelizm, genel manasıyla İncil'ler hakkında vaaz vermektir. İsa üstünde yoğunlaşan bu vaazların amacı Hıristiyan olmayanları bu dine davet etmektir.Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik İncil'in her birine "Evanjel" denir. Yunanca "iyi haber" veya "genel itibari ile...
Üst
Alt