Sikh Dini (Sihizm)

Sihizm olarak geçen Sıkh Dini; Hindistan 'da takriben 1500 'lü yıllarda doğmuştur. Günümüz Hint Yarımadası 'nda diğer dinlere nazaran daha aktif ve uzlaşmaz tutumu ile gündemde kalmaya çalışan Sıkh Dini, Hint Felsefesinden kaynaklanan Maya ve Nirvana tasavvurlarını benimsemiş olmakla tanınmıştır.
Kutsal Kitabı Adi-Granth'dir.
Mezhepleri:
1. Orsi
2. Hendali
3. Artenas
4. Namdari
5. Akali
 
Üst
Alt