PHP String İşlemleri

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
[h=2]Genel Bakış[/h]PHP'de alfasayısal yani içerisinde harf, sayı vb. barındıran değişkenlerin kullanımından ve bunlara özel işaret ve fonksiyonlardan bahsedelim.

1. Bir alfasayısal değeri belirtirken tırnak işareti kullanabildiğimiz gibi (') üst ayıraç da kullanabiliriz.

[FONT=&quot]<?php
$kelime = "Hatasız Kul Olmaz.";

$kelime = 'Hatasız Kul Olmaz.'; // Yukarıdakinin aynısı

echo $kelime;
?>
[/FONT]

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

[FONT=&quot]Hatasız Kul Olmaz.

2.. Tırnak işareti kullandığımız string değerlerde değişkenleri bunların içerisinde kullanabilmekteyiz.

[FONT=&quot]
<?php
$adet = 7;

$kelime = "$adet kedi beni $adet!";

echo $kelime;
?>

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

[FONT=&quot]7 kedi beni 7!
[/FONT]

3.. Alfasayısal değeri belirtirken tırnak ve üst ayraç kullanımına dikkat etmek gerekir. Aşağıda hata verecek ve vermeyecek kullanımlar bir arada gösterilmiştir:

[FONT=&quot]<?php
$kelime = "İstanbul'dan kız mı alınır?"; // Doğru

$kelime = 'İstanbul'dan kız mı alınır?'; // Yanlış, doğrusu:
$kelime = 'İstanbul\'dan kız mı alınır?'; // Doğru

$kelime = "İstanbul'dan "kız mı" alınır?"; // Yanlış, doğrusu:
$kelime = "İstanbul'dan "kız mı" alınır?";; // Doğru
?>
[/FONT]

Görüldüğü üzere bir değişken hangi karakterle başladıysa, içerisinde yer alan bu tarz karakterler kaçış işareti ile (\) belirtilmelidir. Aksi takdirde hata verecektir.

[h=2]Kelimeleri Birleştirme (.)[/h]Sadece string değişkenlerde geçerli olarak değişkenler arası nokta işareti kullanarak kelimeler birleştirilebilir.

[FONT=&quot]<?php
$kelime1 = "Hatasız Kul Olmaz.";
$kelime2 = "Hatamla Sev Beni.";

echo $kelime1 . " " . $kelime2;
?>
[/FONT]

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

[FONT=&quot]Hatasız Kul Olmaz. Hatamla Sev Beni.
[/FONT]

[h=2]strlen() Fonksiyonu[/h]Değişkenin karakter uzunluğunu (harf sayısı) verir.

[FONT=&quot]<?php
$kelime = "Neden Ben?";

echo strlen( $kelime );
?>
[/FONT]

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

[FONT=&quot]10
[/FONT]

[h=2]strpos() Fonksiyonu[/h]Aranılan bir kelime ya da harfin değişkenin 1. harfine ne kadar uzaklıkta olduğunu gösterir (1. harf 0 sayılır).
<?php $kelime = "Beni Bul!"; // 012345678 olarak görülür echo strpos( $kelime, "Bul" );?> [/FONT]
[/FONT]


 
Üst
Alt