Musevilik Hakkında

Musevilik tektanrılı İbrahimi din. Musaya atfen bu adı almıştır. Yahudilik İbranilik ve İsrail dini terimleriyle de Musevîlik kastedilir.

Dinler Tarihinde önemli bir yeri bulunan Yahudilik kutsal kitaplarında Ahde geniş yer ayırmasından dolayı bir Ahit dini olarak da anılır.

Musevi geleneğine göre tanrı Yahudi halkıyla bir ahit (antlaşma) yapmış emirlerini ve yasalarını Tevrat şeklinde Yahudilere vermiştir.

Başta İsrail olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaklaşık 14 milyon Musevi vardır. Bu yönüyle dünyanın 11. büyük dinidir.

Ortodoks Musevilere ve dindar Musevilerin çoğuna göre İbrahim Peygamber ilk İbranidir.

Nuhtan sonra putperestliği reddeden ve tektanrıcılığı savunan ilk kişi olduğuna inanırlar.

Tanrı İbrahime oğulları olacağını müjdeler (Yaradılış 15:5). İsmail ve İshak isimli iki oğlu olur.
İshak tanrının bildirdiği şekilde babasının misyonuna devam eder.

Kenan Ülkesi İshak Peygambere tanrı tarafından vaadedilmiştir.

İshakın oğlu Yakup Mısıra göç eder ve zaman içerisinde halkı Mısırlıların kölesi olur.

Yakupun oniki oğlundan biri olan Levinin soyundan gelen Musa İsrailoğullarını Mısırdan kaçırarak Sina Dağına getirir.

Burada tanrı tarafından kendisine verilmiş olan Tevratı halkına verir (M.Ö. 1313 veya Yahudi takvimine göre 2448) ve onları Kenan Ülkesine götürür.

Musanın kardeşi Harun ve onun soyundan gelen erkekler tanrı tarafından "yüksek din adamları sınıfı" olarak atanırlar (Çıkış 28:1 2–4).

İsrailoğulları Kenan Ülkesine yerleşirler ve Şiloh (İbranice: Siloh) tapınağını inşa ederler.

Bu tapınağın dikili kaldığı 300 yıl boyunca İsrailoğulları tanrı tarafından çeşitli müsibetlerle ve işgallerle test edilirler.
Sapkınlıkları doruğa ulaştığında tanrı Kenan Ülkesinin güneydoğu sahillerinde yaşayan Filistinlilerin Şiloh Tapınağını ele geçirmelerine izin verir.

İsrailoğulları diğer milletler gibi süreklilik arzeden sabit bir krallık kurmak isterler.

Bölgede zaman içinde güçlenen İbraniler hakimler döneminden sonra bir Yahudi krallığı kurarlar ve başına Yahudilerin kralı olarak Şaul geçer.

Şaulun ölümünden sonra Yahudi Krallığının başına Davud (David HaMeleh) geçer.

Davudun ölmesiyle Yahudi Krallığının başına Davudun oğlu Süleyman (İbranice: Şlomo HaMeleh) geçer.

Süleyman döneminde Yahudi Krallığı altın çağlarını yaşar.

Kudüs şehri Yahudilerin en önemli şehri haline gelir.

Süleyman Küdüse (Yeruşalayim) Beth Hamikdaş denilen büyük bir mabed inşa ettirir.

Beth Hamikdaşın bugün sadece Batı Duvarı sağlam kalmıştır.
Bu duvara Türkçede Ağlama Duvarı denmektedir
 
Üst
Alt