Kimmerler (mö xııı.yy - mö vı.yy.)

Kimmenler hakkında az bilgi olmakla birlikte Anadolu'ya ilk gelen Friglerin yıkılmasında büyük rol oynamışlardır. Türklerin öncü boyları (prototürk) olarak kabul edilmektedirler. Demir çağında Karadeniz'in kuzeyine bozkırlara göç ettikleri bilinmektedir.
 
Üst