Katolik Ortodoks Protestan Arasındaki Farklar Nelerdir?

[h=2]Katolik Ortodoks Protestan Arasındaki Farklar Nelerdir?[/h]​

crucifixx.jpg

Katolik Mezhebinin Özellikleri

• Bu mezhebe bağlı olan kişiler aynı zamanda Katolik kilisesine de bağlıdır.
• Katolik mezhebinde dini lider olan Papa’nın HZ. İsa’nın vekili olduğuna inanılır.
• Papa tarafından alınan kararların tamamı bu mezhebe mensup olan kişiler arasında dini kanun olarak kabul edilir.
• Katolik kilisesinin tek yöneticisi Papa’dır. Halkın kilisenin iradesinde yer alması söz konusu değildir.
• Bu mezhebin en keskin özelliği suçluların cezalandırılması gerektiğine inanılıyor olmasıdır.
• Katolik kilisesine bağlı olan kişilerin diğer mezhepte ve diğer bir dinde yer alan kişi ile evlenmesinde herhangi bir sakınca yoktur.
• Yapılan ayin sonrasında halka ekmek parçası verilir ancak filmlerde bilinenin aksine ekmek parçasında şarap yer almamaktadır. Şarabın sadece dini görevliler içmektedir.

Protestan Mezhebinin Özellikleri

• Kurulmasındaki temel gaye Katolik kilisesini protesto etmektir. Katolik kilisesinde yer alan kuralların bazı kişilere ters düşmesi nedeniyle oluşturulmuş olan bir mezheptir.
• Bu mezhep Protestan kilisesine bağlılık yemini etmiş olan kişilerden oluşur.
• Halkın kilisenin idaresinde yer alma hakkı bulunmaktadır.

• Bu mezhepte yer alan kişilerin en önemli özellikleri Papa’yı yok saymalarıdır. Papa’yı tamamen yok sayarlar ve Papa’ya inanmayı bağnaz bir düşünce olarak görürler.
• Diğer mezheplerde yer alan kişiler ile evlenmelerinde herhangi bir sıkıntı yoktur.
• Her ne olursa olsun kin gütmeyi kabul etmezler ve bağışlamayı temel ilke olarak görürler.
• Ayin sonrasında mezhebe mensup olan kişilere verilen ekmek içerisinde şarap yer almaktadır.

Ortodoks Mezhebinin Özellikleri

• Ortodoks kilisesine bağlı olarak faaliyet gösteren mezheptir.
• Bu mezhepte de Protestanlıkta olduğu gibi Papa reddedilir.
• Mezhebe dahil olan kişiler kilisenin idaresinde yer alabilirler.
• Kim gütmek yasaktır ve bağışlamak en büyük erdemlilik olarak görülür.
Dinler tarihi incelendiğinden çıkan savaşların büyük bölümünde mezhep savaşlarının olduğu görülmektedir. Günümüzde de Hıristiyanlık mezhepleri arasında bir çatışmanın olduğu görülmektedir. İnsanlar hangi mezhebin üyesi ise o mezhebin hak mezhep olduğunu kabul ettiğinden bu tarz olayların meydana gelmesi normaldir ancak bu durum şiddet ortamının doğmasına neden olmaktadır. Dinler arası diyalog çağrılarının kısa zaman içerisinde mezhepler arasında diyalog olarak da yayılmaya başlaması düşünülenler arasında yer alıyor.

Alıntıdır..
 
Üst
Alt