İştikak (Türetme)

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
[FONT=&quot]Aynı kökten türeyen birden fazla sözcüğü bir arada kullanma sanatına iştikak denir. İştikak sanatı Arapça sözcüklerle yapılır.[/FONT]
[FONT=&quot]İştikak Sanatına Örnekler:[/FONT]
Ey beni lutfuyla yoktan var eden Rabb-i gafûrMağfiret kıl eyledikte azm-i iklîm-i bekâ(Ey beni iyiliğiyle, rahmetiyle yoktan var eden, bağışlayıcı merhametli Allah, sonsuzluk dünyasına, ahirete gittiğimizde bizi bağışla, bize merhamet et)[FONT=&quot]Burada “gafûr” ve “mağfiret”, Arapça dilbilgisi kurallarına göre aynı kökten türemiş iki sözcüktür.[/FONT]
Karşısında nice erbâb-ı denaât titrer
Hâkim-i mahkeme-i hükm-i cezâdır kalemim.
[FONT=&quot]Yukarıdaki beyitte “hakim”, “mahkeme” ve “hüküm” sözcükleri aynı kökten türediğinden iştikak sanatı vardır.[/FONT]
 
Üst
Alt