Iskitler/sakalar

İskitler diğer adı ile Sakalar atlı göçebe kavimlerindendir. Tarihimizde önemli rol oynadığı bilinen ilk Türk topluluğudur. MÖ VII. yüzyıllarda Tuna nehrine ulaştıkları bilinmektedir. İskitliler Şamanisttirler ve ölümden sonra hayatın olduğuna inandıkları için ölülerini Kurgan olarak bilinen çadır mezarlara gömdükleri bilinmektedir.

Asya'daki mücadeleleri Alp Er Tunga Destanı'nda anlatılmaktadır. İran tarafından yazılan Şeyhname'de Alp Er Tunga'nın ne derecede önemli bir şahsiyet olduğu açıklamaktadır.(Alp Er Tunga ağıtı) Türklerin ilk kadın hükümdarı olan Alper Tunga'nın torunu Tomris Hatun İskitler zamanında Türklerin kadınlara ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. İskitlerin bazı özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

1. İskitler Türklerin etkin olduğu ilk siyasi topluluk olarak bilinmektedir.

2. Atılı göçebe kültürünün de kurucularıdır.

3. Havyan üslubu sanat tarzını öncüleridir.

4. Tarihte ilk defa koşumları kullanarak atların etkinliğini arttırmışlardır.

5. Tarihte ilk defa Pantolon, kemer ve kemer tokasını kullanan topluluktur.

6. Anadolu topraklarına ilk akınlar İskitler zamanında düzenlenmiştir.

7. Önemli devlet adamları Alp Er Tunga ve Torunu Tomris Hatundur.
 
Üst
Alt