İltifât

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
[FONT=&quot]Sözlük anlamı “dönmek, yüzünü çevirmek” olan iltifât, bir belâgat terimi olarak manzum ya da mensur bir sözü birinci, ikinci veya üçüncü şahıs kiplerinden biri ile ifade ederken diğer bir kipe aktarmaktır, iltifat içinde değerlendirilecek diğer bir anlatım biçimi de aynı ifade içinde sözü, fiil kiplerinin birinden diğerine çevirmektir.[/FONT]
[FONT=&quot]İltifat, söz bir düzen içinde devam ederken onu birdenbire, beklenmedik şekilde ve akla gelmeyen bir yöne çevirmek olduğu için bu ifade biçiminin en etkili olanı heyecan hâlinde söylenenidir. İltifatın rücû’ ve tekrirde olduğu gibi zihni uyarma, dikkati çekme gibi önemli işlevleri vardır.[/FONT]
[FONT=&quot]İltifat Sanatına Örnekler:[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancakSönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocakO benim milletimin yıldızıdır parlayacakO benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurbân olayım çehreni ey nazlı hilâlKahramân ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celâlSana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâlHakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarımHangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarımKükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarımYırtarım dağları enginlere sığmam taşarım[FONT=&quot]Bu üç kıt’anın ilkinde muhataba hitap vardır. Bu hitabın amacı milletin sancak ve bayrak ile somutlaşmış olan istiklâl inancını pekiştirmektir. İkinci kıt’ada muhatap değişmiştir; bu kıt’adaki muhatap “hilâldir. Şair üçüncü kıtada kendisine döner ve hitabı terk ederek bir hikâyeye ve tasvire başlar. Bu kıtada fiil kipleri değişmiştir. Şair birinci tekil kişi zamirleri ile ifadesini sürdürür. Buna ek olarak bu son kıtanın ilk iki mısraında da bir iltifât vardır. Birinci mısrada geçmiş zaman kipi kullanıldıktan hemen sonra geniş zaman kipine geçilmiştir. Alt mısraında da gelecek zamanın rivayetinden yine geniş zamana geçiş vardır. Bu özgürlüğün geçmişten geleceğe yönelik sürekliliğini vurgulamaktadır. Aslında bu şiir baştan sona kadar bir üslûp özelliği olan iltifâtın usta bir şair elinde nasıl bir sanata dönüşebileceğini gösteren örneklerle doludur.[/FONT]
Kapuna yüz sürdügiyçün buldı bu kadri güneşEy güneş hoş südde-i âlîye itdün ilticâ[FONT=&quot]Beyit “Güneş bu değeri senin kapına yüz sürdüğü için buldu. Ey güneş! Hoş, yüce bir eşiğe sığındın.” anlamındadır. Bir kasideden alınmış olan bu beyitte şair birinci mısrada memduhu olan I.Selim’e, ikinci mısrada da iltifat yoluyla muhatabını değiştirerek “güneş”e hitap etmektedir.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Aradan yıllar geçti, işte o günden beri Ne zaman yolda bir hana rastlasam irkilirim, Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar, Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları![/FONT]
[FONT=&quot]Şairin muhatabı önceleri “yollar” iken, daha sonra “han duvarları”dır.[/FONT]
 
Üst
Alt