Deizm`in bize sunduklari

Deizmin sana ve topluma sunacağı pek çok şey var.Deism doğadaki tasarımlar/kanunlar ışığında akla ve mantığa dayalı bir Tanrı inancıdır.Her tasarımın bir tasarımcısı vardır.Bu sebeple Deism doğal bir inaçtır sözde gökten inen bir inanç değildir.Deism’in doğasında ve felsefesinde sözde gökten indiğine inanılan islam hristiyanlı ve musevilik gibi dinlerin temsil ettiği korkutma ve hurafeler yoktur.(Bu dinlere “sözde gökten inme” dinler deniliyor çünkü onlar tanrıdan bir vahiy alındığını iddia ediyor ve bu dinler çeşitli ve karışık kutsal kitaplara dayandırılıyor). Yeterli sayıda insan Deist olduğu zaman akıl ve mantık korkuyu ve hurafeleri ortadan kaldıracak ve onun olumlu etkisi tamamiyle toplumların bir parçası olacak.İşte o zaman sözde gökten inen dinlerin saçma sapan şiddet yanlısı hurafelerine inanan milyarlarca insan sahip oldukları sonsuz kişisel ve toplumsal gelişme sağlayacaktanrı vergisi akıllarının etrafında birleşecek.

Bu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ütopya değil.Deism insanoğlu ile iletişim kurabilecek bir potansiyele sahip çünkü aynı insanoğlu tanrı vergisi bir maNtığa ve akla sahip.Bu gerçekten dolayı Deism kendisinden haberdar olan büyük bir çoğunluk ile irtibat kuruyor. Deism için son derece önemli bir kılavuz olan tanrı vergisi akıl insanlığın doğal halidir.Sözde gökten inmiş dinlerdeki insan icadı hurafeler insanlığın doğal hali değildir. Bize Tanrının verdiği mantık yürütme gücünün bu tür insan-yapımı efsaneler ve hurafeler tarafından etkisizleştirilmesinin sebebi çok basit.AKTİF insanlar yalanlarla tarafından tahrik ediliyor.Bu AKTİF insanların bazıları menfaat duygusuyla kandırılırken bazılarıda cehalet yoluna kaptırıyor kendini.Asıl problem AKTİF insanların tarafında ortaya çıktığı için yanlızca AKTİF insanlar tarafından çözülebilir.AKTİF insanların sayısı arttıkça icraatlarımız ve enerjimiz vasıtasıyla sözde gökten inen dinler deism’in gölgesinde kalacak ve Deism
sonuç olarak sıkı bir takım çalışması ve fedakarlık ile sözde gökten inmiş dinlerin yerini alacak.Böylece özünde iyilik olan insanlar tam potansiyellerine ulaşacaklar.
 
Üst
Alt