samaritanism

  1. Han

    Şomronimler -Samiriler -Samaritanism

    Şomronim, İbranice "S-M-R" fiil kökünden türemiş "görüp gözeten,bir şeyi dikkatle izleyen" manasına gelmektedir. Samirîler Yahudiliğe benzer bir dine inanmakla beraber Yahudiler tarafından Yahudi kabul edilmeyen bir topluluktur. Ve Farklı bir dini inanç olarak kabul edilirler. Özet olarak bilgi...
Üst
Alt