Tarsî’

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
[FONT=&quot]Beytin her iki mısraındaki sözcükleri harf sayısı, vezin ve kafiye bakımından birbirine denk getirme sanatına tarsî denir.[/FONT]
[FONT=&quot]Tarsî Sanatına Örnekler:[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
Zülfün mu’attar hâlün mu’anberLa’lün mukarrer şehd-i mükerrer[FONT=&quot]İlk mısradaki “mu’attar” ve “mu’anber” kelimeleri ile bunların karşılıkları olan alt mısradaki “mukarrer” ve “mükerrer” kelimelerinin son harfleri ve vezinleri aynı olduğu için beyitte tarsî’ bulunduğunu söyleyebiliriz.[/FONT]
Her gün hayâl-i çihre-i dil-berden ağlarınHer dün melâl-i turre-i dil-berden ağların[FONT=&quot]Bu beyitteki tarsî, yukarıdaki örnektekinden daha başarılıdır. “Her gün hayal-i çihre . . .” ile “Her dün melâl-i turre . . .” ibarelerindeki sözcükler arasında hem revî hem de vezin uyumu vardır.[/FONT]
Yûsuf daki hüsn ü cemâl Ya’kûb’daki hüzn ü melâlGeh bedr olam gâhî hilâl gökde mâh-ı tâbân benem[FONT=&quot]İlk mısradaki “hüsn” ile “hüzn” ve aynı mısradaki “cemâl” ile “melâl” arasında revî ve vezin uyumu vardır. Buradaki seci karşılıklı kelimeler arasında olduğu için beyitte tarsî’ vardır.[/FONT]
 
Üst
Alt