PHP Kod Kütüphanesi

[KRSAG=https://forum.mevsim.org/makale/phpkutuphanesi.jpg]PHP Kod Kütüphanesi[/KRSAG]
Php konusunda aranan kodlara yardımcı olmak amacıyla bu konuyu açmak istedim. Bu konuda altında paylaşabileceğimiz php kodları paylaşalım.
Eminimki bu konu php öğrenmek isteyenlere ve yeni yeni öğrenenlere yardımcı olacaktır.
Konuya ilgi gösteren bütün arkadaşlara teşekkür ederim.
Negatif Sayıları Pozitife çevirme
abs fonksiyonu ile netagif olan değişkeni pozitife çevirebiliyoruz.
PHP:
<?php

$abs = abs(-4.2); // $abs = 4.2; (double/float)
$abs2 = abs(5);  // $abs2 = 5; (integer)
$abs3 = abs(-5); // $abs3 = 5; (integer)

echo $abs;
echo $abs2;
echo $abs3;

?>
Türkçe karakter replace
Hepimizin urlleri sef yaparken işimize yarayan bir fonksiyon bu fonksiyon ile urldeki türkçe karakterlere çözüm bulabiliyoruz.
PHP:
<?php
function replace_tr($text) {
$text = trim($text);
$search = array('Ç','ç','Ğ','ğ','ı','İ','Ö','ö','Ş','ş','Ü','ü',' ');
$replace = array('C','c','G','g','i','i','O','o','S','s','U','u','-');
$new_text = str_replace($search,$replace,$text);
return $new_text;
}

# Kullanımı
$yazi="Sensiz geçenmez her günüm";
echo replace_tr($yazi);
?>
Tüm _POST verilerini herhangi bir uzatma şekli kullanmadan direkt değer olarak kullanmanızı sağlar.
PHP:
foreach ($_POST as $key => $value) {
$$key = addslashes(htmlspecialchars($value));
}
Mysql bağlantısı
Mysql bağlantısı konusunda bilginiz yok ise...
PHP:
<?php
mysql_connect("localhost", "bingom_mp3", "123456") or die ("Veritabanı Kullanıcısı Hatası NO: 1 ");
mysql_select_db("bingom_mp3") or die ("Database Hatası NO: 2");
?>
Değişkenimizi html kodlardan arındırmak istiyorsak
PHP:
<?php

$veri=("<b>Bugun</b>: Yarına <font size='12px;'>bir habercidir</font><br /> <h1>H1 Tag</h1>");

echo strip_tags($veri);

# çıktısı: Bugun: yarına bir habercidir H1 Tag

?>
Linkleri sef yapmak
için benim kullandığım php fonksiyonu yukardaki gibidir. Sorunsuz olarak çalışmaktadır.
PHP:
function seo($url)
{
  $url = trim($url);
  $url = strtolower($url);

  $find = array('<b>', '</b>');
  $url = str_replace ($find, '', $url);

  $url = preg_replace('/<(\/{0,1})img(.*?)(\/{0,1})\>/', 'image', $url);

  $find = array(' ', '"', '&', '&', '\r\n', '\n', '/', '\\', '+', '<', '>');
  $url = str_replace ($find, '-', $url);

  $find = array('é', 'è', 'ë', 'ê', 'É', 'È', 'Ë', 'Ê');
  $url = str_replace ($find, 'e', $url);

  $find = array('í', 'ı', 'ì', 'î', 'ï', 'I', 'İ', 'Í', 'Ì', 'Î', 'Ï');
  $url = str_replace ($find, 'i', $url);

  $find = array('ó', 'ö', 'Ö', 'ò', 'ô', 'Ó', 'Ò', 'Ô');
  $url = str_replace ($find, 'o', $url);

  $find = array('á', 'ä', 'â', 'à', 'â', 'Ä', 'Â', 'Á', 'À', 'Â');
  $url = str_replace ($find, 'a', $url);

  $find = array('ú', 'ü', 'Ü', 'ù', 'û', 'Ú', 'Ù', 'Û');
  $url = str_replace ($find, 'u', $url);

  $find = array('ç', 'Ç');
  $url = str_replace ($find, 'c', $url);

  $find = array('ş', 'Ş');
  $url = str_replace ($find, 's', $url);

  $find = array('ğ', 'Ğ');
  $url = str_replace ($find, 'g', $url);

  $find = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/');

  $repl = array('', '-', '');

  $url = preg_replace ($find, $repl, $url);
  $url = str_replace ('--', '-', $url);

  return $url;
}

$yazi = "Şebnem Ferah / Babam Oğlum ( dinle )";
$echo seo($yazi);
Sef Fonksiyonu Fonksiyon Kodları

PHP:
<?php
function kisalt($deger) {
if (strlen($deger) >'250') {
$deger = substr("$deger",0,245)."...";
}
return $deger;
}

function turkce_yap($deger) {
$bozuk=array(" ","i","I","s","S","ö","Ö","ü","Ü","ç","İ","Ç","&","_#350;","_#305;","'","\"","_#287;","?","%","#8217;","A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","P","R","S","Ş","T","U","V","W","X","Y","Z","ğ","ı","ş","Ş","O","--","WWW","www"," - ","(",")",",");
$duzgun=array("-","i","i","s","s","o","o","u","u","c","i","c","","","","","","","","","","a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","p","r","s","ş","t","u","v","w","x","y","z","g","i","s","s","o","-","","","","","");
$metin=urldecode($deger);
$metin=str_replace($bozuk,$duzgun,$metin);
return $metin;
}

function iyice_duzelt($deger) {
$bul=array('ı','ü','Å?','ç','ö','Ä?','Å?ov','ÄŸ','ÅŸ','Ä°','Ä°','Å ','ä','"','.','é','é','ú','º','ã','ê','É',':','%','½','Ä ','(',')','[',']','/','ş','ı','ğ');
$degis=array('i','u','s','c','o','g','Sov','g','s','I','I','S','a','','','e','e','u','','a','e','E','','','','G','-','-','-','-','-','s','i','g');
$deger = str_replace($bul,$degis,$deger);
return $deger;
}
?>
Fonksiyon Kullanımı
PHP:
$duzenlenmisdegisken = turkce_yap($duzenlenecekdegisken);
$duzenlenmisdegisken = iyice_duzelt($duzenlenmisdegisken);
$duzenlenmisdegisken = kisalt($duzenlenmisdegisken);
Youtube videolarını istediğiniz formatta indirtin/oynatin/dinletin
Youtube'daki videoları istediğiniz formatta yükletebilir, oynatabilir ve dinletebilirsiniz. Bu kodlar ile Youtube logosu olmadan kendi playerınızda video oynatabilirsiniz. Videoların sadece müziklerini yine kendi playerınızda dinletebilirsiniz. Ayrıca bu videoları istediğiniz formatta indirtebilirsiniz. php dosyasının bulunduğu dizine boş bir cache.xml dosyası yaratın.
download.php olduğunu varsayalım

PHP:
<?php

  /** Ayarlar
  */
  $cache_url = 'cache.xml'; //Cache Adresi
  $cache_time = 30;
  
  $video_id = $_GET['v'];
  
  /**
  */
  parse_str(file_get_contents("http://youtube.com/get_video_info?video_id={$video_id}"),$i);
  if($i['status'] == 'fail' && $i['errorcode'] != '150') die(header("Location: errors/error01.mp4")); //Hata
  
  if($i['status'] == 'fail') { //150 HATA KODU
    //Cache Dosyası
    if(!isset($cache_url)) $cache_url = "cache.xml";
    $cache = file_get_contents($cache_url);
    if( time() - $cache < $cache_time && isset($cache_time)) die(header("Location: errors/error02.mp4"));
      $cache = fopen($cache_url, "w");
      fwrite($cache, time());
      fclose($cache);
    //
    $content = file_get_contents("http://www.youtube.com/watch?v={$video_id}");
    preg_match_all ("/(\\{.*?\\})/is", $content, $matches);
    $obj = json_decode($matches[0][1]);
    
    $token = $obj->{'t'}; $fmt_map = $obj->{'fmt_map'}; $fmt_url_map = $obj->{'fmt_url_map'};
  }
  else { //Hata yok
    $token = $i['token']; $fmt_map = $i['fmt_map']; $fmt_url_map = $i['fmt_url_map'];
  }
  
  //Video Formatı (fmt ile belirliyoruz)
  if(!isset($fmt_map)) die(header("Location: errors/error03.mp4"));
  preg_match_all ("/(.*?),/is", $fmt_map, $fmt_map);
  foreach( $fmt_map[1] as $fmt_i => $fmt_value){
    $fmt_value = explode('/',$fmt_value);
    if ($fmt_value[0] == 22) {$fmt = 22;} else{$fmt = 18;}
  }
  $url = "http://www.youtube.com/get_video.php?video_id={$video_id}&vq=2&fmt={$fmt}&t={$token}";
  $headers = get_headers($url,1);
  
  $video = $headers['Location'];
  if(!isset($video)) {
    $fmt_url_map = explode(',',$fmt_url_map);
    foreach( $fmt_url_map as $fmt_i => $fmt_url){
      $fmt_url = explode('|',$fmt_url);
      if($fmt_url[0] == 22 || $fmt_url[0] == 18) $video = $fmt_url[1]; break;
    }
  }
  if(!isset($video)) die(header("Location: errors/error01.mp4"));

  is_array($video) ? $video = $video[0] : $video = $video;
  header("Location: $video"); //Düzenlenmiş video linki
    echo "$url";
?>
Kullanımı;
download.php?v=youtube_id(ABcdEfgHjkL)
PHP:
<?php
// Sayfa include etme sayfa ekleme
include "ayar.php";

// veri tabani baglantisi
mysql_connect(host_adi,kullanici_adi,sifre);
@mysql_select_db(veritabani_adi);


// veri sorgulama
$uyeler=mysql_query("select * from uye");
while($uye=mysql_fetch_array($uyeler)) {// Degisken yazdirma iki ayri sekilde
echo '<a href="sil.php?id='.$uye[id].'">'.$uye[kullanici].'</a>';
echo "<br />";
echo "<a href=\"sil.php?id=$uye[id]\">$uye[kullanici]</a>";
echo "<br />";

//Uyenin son ekledigi mesaj
$mesajlar=mysql_query("select * from konu where uyeid=$uye[id] order by id desc");
$mesaj=mysql_fetch_array($mesajlar);
echo "$mesaj[6]<br />";
}
?>
<--! HTML FORMU -->
<form action="test.php" method="get">
<input name="uye" type="text" />
</form>

<?php

// Get ve Post Metodu ile veri alma

$uye1=$_POST[uye];
$uye2=$_GET[uye];

// if fonksiyonu
if ($uye1!=''){$uye=$uye1;}

if ($uye2==''){ $uye='Bos'; } else { $uye='Bos degil'; }

if ($uye3=='' and $uye2!='' or $uye1==8) { echo "Sonuç";}


// Veri güncelleme
mysql_query("UPDATE `uye` SET `sifre` = 'sifre' WHERE `uye`.`sifre` =12345");

// Veri Ekleme
mysql_query("INSERT INTO `uye` (
`id` ,`isim` ,`kullanici` ,`sifre` ,`mail` ,`onay` ,`seviye`)VALUES (
lisanssız ,'$uye','$uye', '12345', 'mail@mai.com', 'e', '1'
)");


// Metematik islemleri
echo 14+5;
echo "<br />";
echo 14-5;
echo "<br />";
echo 14*5;

?>
Değişken ile Değişken Almak
PHP:
<?
$org='www';
$sardunya='org';
echo $$sardunya;
// Sonuç: www
?>
Kısa If İşlemi
PHP:
<?
$deger=1;
$yazdir=(($deger == 1)? 'bir' : 'degil');
echo $yazdir;
?>
Break ve Continue - Örnek
PHP:
<?
$say=0;
while ($say <10) {
if ($say == 5) {
$say++;
continue;
}
if ($say == 8) {
break;
}
echo $say.'<br>';
$say++;
}
?>
Siteye gelen ziyaretçilerin ip(internet protocol)adreslerini gösterme

PHP:
<?phpecho $_SERVER['REMOTE_ADDR'];?>
PHP:
<?php
// Dosya Türü
header("Content-type: image/png");

// Resim oluşturuluyor
$im = imagecreatetruecolor(400, 30);

// Renkler oluşturuluyor
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$grey = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 399, 29, $white);

// Yazı yazılıyor
$text = 'webster...';

// Font seçiliyor
$font = 'arial.ttf';

// Yazıya gölge ekleneiyor
imagettftext($im, 20, 0, 11, 21, $grey, $font, $text);

// Resim üzerine yazı ekleniyor
imagettftext($im, 20, 0, 10, 20, $black, $font, $text);

// Using imagepng() results in clearer text compared with imagejpeg()
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
.htaccess ile sayfaları klasör olarak gösterme
PHP:
Kod:RewriteEngine on

# Rewrite URLs of the form 'x' to the form 'index.php?q=x'.
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]

*********

gelen linkimiz
http://www.siteismi.com/linkler/iyinet

***********************************************

php dosyası

**********************

<?php

$url = explode("/",$_GET['q']);

if (isset($url[0]) && $url[0] == 'linkler' && isset($url[1]) && isnumeric($url[1])) {
include('linkler.php');
exit();
}

//yukarıdaki if bloğunuzu oluşturacağınız klasör sayısı kadar yazmalısınız. Bu blokların hepsinden geçeni ise ana sayfaya yönlendirebilirsiniz.

?>
dipnot: .htaccess dosyasına yazılıp anadizine atılacaktır.
 

BaRoN

Mevsim.Org Doğru Adrestesiniz
Yönetici
Katılım
2 Haz 2019
Mesajlar
3,417
Tepkime puanı
6,365
Puanları
113
Yaş
48
Konum
istanbul
Cinsiyet
Erkek
PHPMailer Sınıfı ile Gmail Üzerinden E-Posta Gönderimi
Merhaba sevgili doslar bu dersimizde uzun zamandır sorulan phpmailler sınıfı ile gmailden mail gönderimi nasıl yapılır? Bunu göstrmeye çalıştım videolu olarak yapılması gereken ayarları ve kullandığım kodları sizinle paylaştım.
Neden Gmaille gönderim sağlıyoruz?
Kendi sunucularımız üzerindende kolayca gönderim sağlayabiliyoruz fakat çoğu hosting firmasının mail sistemini güvenli olarak görmediği için spam olarak algılamaktadır.
müşteriniz gmail ,hotmail,yandex,yahoo gibi çok fazla kullanılan ve ücretsiz mailler sizin maillerinizi spam olarak algılicaktır. Fakat gmail ile gönderim yaparsanız %100 inbox a düşecektir.
PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
  
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
  <title>PHPMailer ile E-posta Gönderimi (DEMO) </title>
  
  <style type="text/css">
  * {
    padding: 0; margin: 0; list-style: none; border: none; font-family: Arial; font-size: 14px
  }
  textarea, input {
    border: 1px solid #ddd;
    border-top-color: #aaa;
    border-left-color: #aaa;
    padding: 7px;
    resize: none
  }
  input:focus, textarea:focus {
    outline: 1px solid #205ec1
  }
  button {
    background: #205ec1;
    color: #fff;
    padding: 7px 13px;
    cursor: pointer
  }
  form {
    width: 400px;
    margin: 20px auto;
    background: #f9f9f9;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-top-color: #aaa;
    border-left-color: #aaa
  }
  form h3 {
    font-size: 21px;
    font-weight: normal;
    margin-bottom: 10px;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
    padding-bottom: 10px
  }
  table tr td {
    padding: 6px
  }
  .success {
    border: 1px solid green;
    color: green;
    padding: 10px;
    margin: 20px auto;
    width: 400px
  }
  .error {
    border: 1px solid red;
    color: red;
    padding: 10px;
    margin: 20px auto;
    width: 400px
  }
  </style>
  
</head>
<body>

<?php

  if ( $_POST ){
  
    $adsoyad = htmlspecialchars(trim($_POST['eposta']));
    $eposta = htmlspecialchars(trim($_POST['eposta']));
    $mesaj = htmlspecialchars(trim($_POST['mesaj']));
  
    include 'class.phpmailer.php';
    $mail = new PHPMailer();
    $mail->IsSMTP();
    $mail->SMTPAuth = true;
    $mail->Host = 'smtp.gmail.com';
    $mail->Port = 465;
    $mail->SMTPSecure = 'ssl';
    $mail->Username = '****@gmail.com';
    $mail->Password = '******';
    $mail->SetFrom($mail->Username, 'Mustafa VURAL');
    $mail->AddAddress($eposta, $adsoyad);
    $mail->CharSet = 'UTF-8';
    $mail->IsHTML(true);
    $mail->Subject = 'E-POSTA KONUSU';
    $content = '<div style="background: #eee; padding: 10px; font-size: 14px">'.$mesaj.'</div>';
    $mail->MsgHTML($content);
    if($mail->Send()) {
      // e-posta başarılı ile gönderildi
      echo '<div class="success">E-posta başarıyla gönderildi, lütfen kontrol edin.</div>';
    } else {
      // bir sorun var, sorunu ekrana bastıralım
      echo '<div class="error">'.$mail->ErrorInfo.'</div>';
    }
  
  }
  
?>

<form action="" method="post">
  <h3>E-Posta Gönder</h3>
  <table>
    <tr>
      <td width="70">E-Posta</td>
      <td><input type="text" name="eposta" style="width: 200px" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ad-Soyad</td>
      <td><input type="text" name="adsoyad" style="width: 200px" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Mesaj</td>
      <td><textarea name="mesaj" cols="40" rows="5"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td><button type="submit">Gönder</button></td>
    </tr>
  </table>
</form>

</body>
</html>
 
Üst
Alt