Peygamber Efendimize (s.a.v) Salavat Getirmenin Önemi

[TBR=https://blog.ihvan.com.tr/wp-content/uploads/2014/01/peygamber-efendimizin-do%C4%9Fumnda-olan-mucizeler.gif][/TBR]
Allah Resûlü’ne bir sahabi; ‘bütün salavatımı senin için kılıyorum’ deyince, “Bu senin hem dünya, hem de ahiret ile ilgili işlerin için kâfidir” buyurmuştur.

Allah Resulüne salavat getirmek, en bereketli, en faziletli, saadeti dareyn için en faydalı ibadetlerden biridir. Hakkıyla yapılırsa sevabı da çok büyüktür. Amelleri tathir eder, hataları örter, manevi dereceleri yükseltir.

İmam-ı Sehâvî, “el-Kavlu’l-bedî’ fi’s-salât ale’l-Habîbi’ş-Şefî” adlı eserinde salavat getirmenin fayda ve sevaplarını şu şekilde sıralamıştır:

1- Hataları örter, günahların bağışlanmasına vesile olur.

2- Amelleri arındırır.

3- Makam ve dereceleri yükseltir.

4- Söyleyen kimse için istiğfar eder.

5- Uhud dağı kadar veya ölçülerin en büyüğüyle sevap verilir.

6- Endişe ve korkulardan kurtarır.

7- Efendimizin şefaatini ve şahitliğini ve Allah’ın rıza ve rahmetini celbeder, gazabından emin kılar.

8- Arşın gölgesine girmeyi sağlar.

9- Havz, Sırat vb. yardımcı olur.

10- Eli dar olanlar için sadaka yerine geçer.

11- Meclisleri süsler.

12- İtibarı artırır.

13- Allah ve Allah Resulüne yakınlaşmayı sağlar.

14- O bir nurdur.

15- Kalpleri nifak ve kirden arındır.

16- Muhabbeti artırır.

17- Sahibi hakkında gıybet edilmesini önler.

18- Allah Resulünün rüyada görülmesine vesile olur.

Daha uzunca sayılmış.

1-Salat konusunda Allaha, Meleklere muvafakat edilmiş olur.

2-Duaların kabülüne vesile olur.

3-Şefaata vesile olur.

4-Allahın salatına vesile olur.

5-İnsanın unuttuğunu hatırlamasına vesile olur.

6-Cimriliği önler.

7-Meclisleri süsler.

8-Konuşmalarda hitamı misk olur.

9-İnsanın nurunu artırır, ahirette aydınlığa vesile olur.

10-Sıkıntıların kalkmasına, devamlı bereketin yağmasına vesile olur.

11-Hidayete vesile olur.

12-Peygamberimize olan haklarımızın ödenmesine yardımcı olur.

13-Bir duadır. Allahın Halili ve Habibine bir medihtir

*

Cenab-ı Hak Buyuruyor:

"Allah ve meleklri Peygamber'e salat (sena,şerefini i'la tekrim) ederler.Ey iman edenler! siz de O'na salavat getirin.(dua edin ve ona layık olduğu şekilde)

<Ahzab Suresi-Ayet 56>

Peygamber (SAV) Efendimiz buyuruyor ki:
Abdullah b. Amri'bni'l-As (R.A.) rivayet etmiştir.
Rasulullah Sallalahu Aleyhi ve Sellem'den işittim,buyurdu ki:
"her kim,benim üzerime salavat getirirse,Allahu Teala bu yüzde o kimseye on misli mağfiret eder."
<MÜSLİM>

İbn-i Mes'ud (R.A.) rivayet etmiştir.
Resül-i Ekrem Efendimiz(SAV) şöyle buyurmuştur.
"kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefeatime hak kazananları,Benim üzerime en çok salavat getirenleridir."

Evs b. Evs (R.A.) rivayet etmiştir.
Peygamber Aleyhi's Selam,
"Günlerin en faziletlisi Cum'a günüdür.Ogünde benim üzerime çok salavat getirin,zira sizin salat ve selamlarınız (melekler vasıtasıyle) bana arz olunur."
buyurdu.Ashab:
Ya RasulAllah! Getirdiğimiz salavat size nasıl arz olunur,halbuki siz çürümüş bulunacaksınız.dediler.Rasül-i Ekrem Efendimiz:
"Allahu Teala Peygamberlerin cesetlerini yeryüzüne haram kılmıştır." cevabını verdi.
<EBU DAVUD>

*
Übey bin Ka'b radıyAllahu anh rivayet eder:
Ey Allah'ın Rasulü!Ben sana çok salat getiriyorum, kendim için dua zamanından ne kadarını sana ayırayım?dedim
Dilediğin kadar , buyurdu
Übey bin Kâb, radıyAllahu anh
dörtte birini mi?
Dilediğin kadar, eğer fazla vakit ayırırsan , o senin için hayırlıdır
Üçte birini mi, ya Rasulüllah!
Dilediğin kadar, eğer fazla vakit ayırırsan, o senin için hayırlıdır
Yarısını mı?
Dilediğin kadar, eğer fazla vakit ayırırsan , o senin için hayırlıdır
Bunun üzerine Übey bin Kâ'b şöyle der:
Öyle ise ya Rasullüllah! Kendim için olan duâ vaktimin tümünü sana salat-u selam getirmeye hasredeyim
Rasullüllah sallAllahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Böylesi sana yeter, günahların bağışlanır.

[imam tirmizi]
 
Üst
Alt