JavaScript Array entries Method Kullanımı

[TBR=https://forum.mevsim.org/images/images/2021/02/06/javascript70.png]JavaScript Array[/TBR]
Array.entries() methodu bir dizinin her bir dizin elemanı için anahtar ve değer çiftlerini içeren yeni bir dizi elde etmek için kullanılır.
Orijinal dizideki her öğe için, yeni yineleme nesnesi, anahtar olarak dizi indexsi ve değer olarak öğe değerini içeren bir dizi içerir
[ALERT]Not: Bu yöntem, orijinal diziyi değiştirmez.[/ALERT]
[CODE lang="php" title="Örnek"]var arr = ['a', 'b', 'c'];
var x = arr.entries();
console.log(x.next().value); // [0, 'a']
console.log(x.next().value); // [1, 'b']
console.log(x.next().value); // [2, 'c'][/CODE]
[CODE lang="php" title="Başka Bir Örnek"]var a = ['a', 'b', 'c'];
var iterator = a.entries();

for (let e of iterator) {
console.log(e);
}[/CODE]
[CODE lang="javascript" title="Çıktı"][0, 'a']
[1, 'b']
[2, 'c'][/CODE]
[CODE lang="javascript" title="Örnek"]const languages = ["JavaScript", "Java", "C", "C++", "Python", "Css"];
let iterator = languages.entries();

for (let entry of iterator) {
console.log(entry);
}[/CODE]
[CODE lang="javascript" title="Çıktı"][0, "JavaScript"]
[1, 'Java']
[2, "C"]
[3, 'C ++']
[4, "Python"]
[5, 'Lua'][/CODE]
 
Üst
Alt