Gesi Bağları'nda Dolanıyorum Türküsünün Hikayesi

M

Muzik

Guest
hqdefault.jpg


Gesi Bağları Türküsünün Öyküsü
Kayseri'den olan bu türkü için farklı anlatımlar olmasına rağmen şimdi anlatacağımız öykü akla ve türkünün tema'sına en uygun olanıdır.Türküde işlenen tema gurbet, hasret ve anne sevgisi üzerinedir.Türküde uzak bir yerden Gesi'ye gelin gelen kızın annesine karşı duyduğu hasret dile gelir.
Haberleşmenin ve ulaşımın çok güç olduğu devirlerde evlenip Gesi'ye giden gelin uzun bir müddet annesinden haber alamaz,e koca evi bu, zaten ulaşım da kısıtlı, ki kalksın annesine gitsin kimselerede soramaz, neticede anne hasreti ile kavrulup durur. Üstelik kocası da çalışmaya gurbete gitmiştir,kocasının ailesinin de kötü davranması karşısında iyice bunalan gelin duygularını dizelere vurmuştur.


Gesi Bağlarında üç ırgat işler

Anamdan mı gelir şu uçan kuşlar
Analar doğurur ele bağışlar
Atma anam beni dağlar ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime


Bu dizelerdeki ince, sade, içli ve duygulu sözler sıradan Anadolu insanımızın değme şairlere taş çıkartacak özelliğini de ortaya koymaktadır.
Gesi Bağları'nın gülleri mavi

Ayrıldım anamdan gülmeyim gayri
Alımı yeşilimi giymeyim gayri
Yas tutsun ellerim kına yakmayım

Kör olsun gözlerim sürme çekmeyim


Yine türküde annesinin bir tek selamına güvenen veya kendisini hatırlamasını isteyen gelin anne sevgisini ve hasreti şöyle anlatır:


Şu görünen bahçem'ola bağ'mola

Şu dağın ardında anam var'mola
Oturur da beni anar'mola
Gel otur yanıma başımın tacı

Ayrılık günleri ölümden acıŞu dereden akan bulanık seller

Derdim içerim de ne bilsin eller
Oturup ağlasam divane derler
Örtün pencereyi esmesin yeller

Bu gün efkarlıyım bilmesin eller


Bu arada gelin gurbete çalışmaya giden kocasına serzenişini ve ona olan ihtiyacını şöyle dile getirir:


Gesi bağlarına indi bir firenk

Ah çeker ağlarım anam dayanmaz yürek
Gönderin yarimi o bana gerek
Gel otur yanıma çektiğim yeter
Ayrılık hasreti ölümden beter
Gesi bağlarında kaynar kum idim

Fener gibi yanan anam mum idim
Evel Allah yarim sensin benim ümidim
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim


Babasız olarak gelin oluşu,kardeşlerinin ekmeğini yiyerek yetişmesi, koca evinde başa kakılınca duygulanan gelin alın yazısı hakkında serzenişlerini şöyle dile getirir:


Gesi bağlarında tokaştım taşa

Gardaş ekmeğini kakarlar başa
Yetirip çalıştım emeğim boşa
Ne deyim de ağlayım alın yazısı

Kader böyle imiş onmaz bazısı


İşte bu içten ezgileri dinleyipte duygulanmamak mümkünmü. Geçmişte özellikle merhum Ahmet Gazi Ayhan'ın yorumu ile başlayan ve çeşitli sanatçılarla birlikte günümüze kadar gelen bu türkü halen değerini koruyarak zevkle dinlenmektedir. Ayrıca türkünün temasının hasret ve gurbet duygusu değil de iki sevgili hasreti gibi gösterilen ve uydurularak türküye atfedilmiş yüzlerce deyiş halen halk arasında söylenmektedir.Gesi Bağları'nda Dolanıyorum


Gesi Bağları'nda dolanıyorum
Yitirdiğim yarimi aman aranıyorum
Bir çift selamına güveniyorum

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben O yari neyleyim


Gesi Bağları'ndan gelsin geçilsin
Kurulsun masalar rakı konyak içilsin
Herkes sevdiğini alsın seçilsin

Atma anam atma şu dağların ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Gesi Bağları'nda üç top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm varsa şu dünyada zulüm var

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim
 
Üst
Alt